Publicaciones

  • R. Delgado-Serrano, M. Chacón; Eco-planetario: Un Planetario Astronómico Educacional Multienergético; 10th Latin American and Caribbean Conference of Engineering and Technology, LACCEI 2012.
  • M. Chacón, A. Watson, I. Abrego, E. Ching-Prado, J. Ardinsson and C.A. Samudio Perez; Synthesys, Characterization and Water  Vapor Sensitivities of Nanocrystalline SnO2 Thin Films; MRS Proceedings, V. 1449, 2012.
  • M. Chacón, I. Abrego, A. Watson, E. Ching; Preparación de Películas de Óxidos de Estaño como Sensores de Gases. Revista de Ciências Exactas Aplicadas e Tecnológicas da Universidade de Passo Fundo – CIATEC-UPF; V.1, n.1 2009.